КАРУСЕЛ

cайлов коррупцияси шаклларидан бири бўлиб, давлат ҳокимияти ва бошқарув органларига сайловларда сайловчиларни пора бериш эвазига ўзига оғдириш шаклида намоён бўлади. Ушбу ноқонуний «сайлов технологияси»да сайлов участкаси атрофида сайлов бюллетенларини йиғиш “пункт”и ташкил этилади ва сайловчи маълум бир “ҳақ” ёки “тўлов” эвазига “пункт”дан сайлов бюллетенини олиб, сайлов участкасидан ўзига берилган бюллетенга алмаштиради ва ўз бюлетенини “пункт”га олиб келиб беради ва унинг эвазига ароқ ёки пул олади. Бу ерда бюллетень ташкилотчилар томонидан керак йўсинда тўлдирилади.

КЕЛИШУВ (ШАРТНОМА)

сайлов коррупциясининг тури яъни, сайловчиларни оммавий равишда “ҳақ” эвазига ўзи ёки унинг номзодига овоз беришга жалб қилиш усули. Ушбу усулда номзод ёки унинг вакили томонидан сайловчилар, сайлов участкаси, округларида ишлайдиган фуқаролар билан пул эвазига ўз номзодига овоз бериш учун ҳамда сайловолди ташвиқотлари ўтказиш, варақаларни тарқатиш ва ҳ.к. каби вазифаларни бажариш учун ўзаро оғзаки тузилган 

КОРПОРАТИВ КОРРУПЦИЯ

бир давлат ичида хўжалик юритувчи субъект ёки хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги муаммоларни ҳал қилиш учун бошқарувчилар ёки бошқа шахслар томонидан пул, мол-мулкни қабул қилиб олиш ёки топшириш шаклидаги ноқонуний ҳодиса.

КОРРУПТОЛОГ

коррупция муносабатларини ўрганиш асосида коррупциянинг келиб чиқиш сабаблари, коррупцияни келтириб чиқараётган омиллар, иштирокчилар шахсиятининг ўзига хос хусусиятлари, жисмоний ва ёки юридик шахсларнинг характерлари, хусусиятларини тадқиқ этиш, жиноятларни ҳисобга олиш, таснифлашни турли хил усуллар билан илмий жиҳатдан ўрганиб, коррупцияга қарши кураш чораларини тавсия этиш билан шуғулланувчи мутахассис.

КОРРУПТОЛОГИЯ

 коррупция, уюшган жиноятчилик ва жиноятчиликка қарши курашиш сиёсатини такомиллаштириш масалалари билан шуғулланадиган ҳуқуқий фан ёки унинг ўқув йўналиши.

КОРРУПЦИОН ҚИЛМИШ

 мансабдор шахснинг хизмат вазифаси ёки ҳокимият ваколатини шахсий ёхуд гуруҳ манфаати учун суиистеъмол қилиши, ғаразли мақсади ёки бошқа манфаатдорлиги ётадиган ҳуқуқбузарлик.

КОРРУПЦИОНЕР

 давлат ёки жамоат ходими, ўзини ўзи бошқариш органлари ёки бошқа ташкилотда бошқарув функцияларини амалга оширувчи шахснинг шахсий, тор гуруҳ ёки корпоратив мақсадларга эришиш учун маълум бир ҳақ эвазига ваколатлари, хизматлари, алоқалари ёки лавозимидан фойдаланадиган хусусий ёки юридик шахс.

КОРРУПЦИОНЕР

кенг маънода ҳокимият ва хизмат ваколатини шунингдек, жамият ва давлатнинг ўзига бўлган ишончини шахсий ёки корпоратив манфаатлар учун суиистеъмол қилган шахсдир.

КОРРУПЦИЯ ҚУРБОНЛАРИНИ ВИКТИЛМОЛОГИК ҲИМОЯЛАШ

 бу фуқаролар, ижтимоий жамоалар ҳамда давлат ва нодавлат тузилмалар томонидан коррупция хатти-ҳаракатлари ёки касбий заифлик қурбони бўлишга мойил бўлган аҳоли тоифалари заифлигини камайтириш (бартараф этиш) мақсадида, қўлланиладиган чоралар.

КОРРУПЦИЯ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК

ижтимоий салбий ҳодиса бўлган коррупция хатти-ҳаракатларини содир этишга сабаб бўладиган ҳолатлар (омиллар) ёки муайян коррупциявий хатти-ҳаракатларни содир этилиши, мавжудлиги, уларни тарқалиши учун қулай шартшароитлар яратадиган ҳуқуқбузарликлар.