ЖЕРРИМЕНДЕНРИН

 (инглизча-“Gerrymandering”, сайлов фирибгарлиги маъносини англатади) сайлов кампанияси иштирокчилари томонидан сайловчиларни шахсий ёки гуруҳ манфаатларига йўналтириш мақсадида амалга ошириладиган ноқонуний ҳаракатларнинг бир тури, яъни сайлов коррупцияси.

ЖИНОЯТ ДЕТЕРМИНАНТЛАРИ

(лотинча “determinare” “аниқлаш” маъносини англатади) ижтимоий ҳолатлар мажмуаси бўлиб уларнинг биргаликдаги ҳаракати жиноят лар келтириб чиқаради

ЖУРНАЛИСТНИ ПОРА ЭВАЗИГА ОҒДИРИШ

пул ёки бошқа ваъда эвазига журналистни ўзи ёки гуруҳ манфаатига оғдириш.